Превоз на товари

Българските транспортни фирми предлагащи цялото многообразие от транспортни услуги са гръбнака на българския транспортен поток. Бидейки равноправен член на Ес, българските фирми си партнират и конкурират в предоставянето на качествена услуга с компании, както от съюза, така и от останалите страни в Европа. Системата на фирмите, предлагащи транспорт, функционира по следния начин: Имате камион, който […]