Превоз на товари

ups
Българските транспортни фирми предлагащи цялото многообразие от транспортни услуги са гръбнака на българския транспортен поток.

Бидейки равноправен член на Ес, българските фирми си партнират и конкурират в предоставянето на качествена услуга с компании, както от съюза, така и от останалите страни в Европа.

Системата на фирмите, предлагащи транспорт, функционира по следния начин:

Имате камион, който има вместимост 100 единици. Товарът, за който сте се договорили е 65 кубически единици. Пътувате от точка А до точка Б. Но как да запълните свободната площ от 35 единици, които ще ви донесат допълнителни доходи?

Групажът на товари е правилния отговор при така описаната ситуация. Транспортните фирми, които имат свободно пространство, го обявяват на международните транспортни борси, а тези които имат товар за превозване се свързват и групират товарите за оптимизация на разходите.

Това е обичайна практика и спомага за подобряване на ефективността на услугата.