Учредете колегиалност с тиймбилдинг

team building

Чудесните резултати от работата на всяка една работна група са в директна зависимост от персоналните резултати на абсолютно всеки един от хората в колектива. За да се развие хубава среда за работа и да се намали нужното време за завършването на всяка една работа е необходимо всяко едно звено от работната мрежа да работят синхронизирано. Винаги, когато има неразбирателство, пероснални стълкновения, атаки и стремеж за изтъкване, работната среда става напрегната и не особено полезна. Главната цел на тийм билдинга е да поправи тези търкания, да затвърди приятелството между отделните индивиди в групата, да развие опции за опознаване и откриване на слабите и силните страни на всеки един. Настоящата идея, плод на проучване и анализи на екип психолози е особено актуална.

Разнообразните варианти предлагани от консултантите по тиймбилдинг включващи отделни дейности, инициативи и мероприятия имащи за цел да създадат атмосфера за да може да се подобрят взаимоотношенията в колектива. Много хора подценяват необходимостта от външно участие за оптимизирането на средата за работа, мислейки, че това са безмислени финанси, загуба на ценно време и прахосничество. Ако една група не е сплотена и най-правилната мотивация, заплащане и поощряване чрез бонуси не биха дали желаните реакции, тъй като липсата на единност е основен ключов елемент за всеки един хубав отбор.

Първата стъпка до изграждането на сплотена група е намирането на консултант по тийм билдинг, като анализира ситуацията, да открие причините за сблъсъците и да намери най-правилното решение за подобряването на работната дейност. Забавленията от приключенски характер поставят участващите в неочаквани състояния, изискващи незабавни действия, хитро мислене и разузнавателски подход. Нуждата от сътрудничество и комуникация в дадените етапи от събитието, предоставя възможността за показване на водаческите качества и хубавите страни на различните характери. Един трезвомислещ шеф би потърсил помощ, когато установи напрежение и неудоблетвореност в неговите подчинени, тъй като дребните детайли най-често допринасят до най-значителните вреди за абсолютно всеки работна общност.

Наличието на многоброен колектив нормално значи и по-големи несгоди, тъй като обединяването на огромна група е наистина тежък процес. Личностните сблъсъци принуждават светкавична реакция, защото персоналните скандали биха могли да разрушат спокойствието и на другите и да провокират разделянето на воюващи групи и лагери. Съдействието на участващите ще подпомогне тази нелека и отговорна задача. С общи усилия всеки колектив би могъл да изгради полезна и пълноценна работна среда и да достига чудесни резултати.

Още детайли: тийм билдинг